STANDARDNI KURSEVI STRANOG JEZIKA
Engleski jezik, Nemački jezik, Španski jezik

STANDARDNI KURSEVI STRANOG JEZIKA

Standardni kursevi jezika baziraju se na primeni jezika u svakodnevnim situacijama, uz gramatičke i leksičke nastavne jedinice koje su primerene vašem nivou znanja. Interakcija na času će simulirati svakodnevne situacije, pri čemu će se raditi na usavršavanju sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i usmeno izražavanje).

Ipak, bitno je istaći da se i na opštim kursevima jezika potrebe samih polaznika apsolutno uvažavaju, budući da je nastavni plan moguće usmeriti u onom pravcu koji im je potreban.

U samom nastavnom procesu koriste se udžbenici renomiranih svetskih izdavača, koji su neizostavna podrška procesu uspešnog usvajanja stranog jezika.

PRIJAVI SE NA KURS
Phone: 021/47 22 704
21000 Novi Sad, Srbija
Železnička 17
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image