O nivoima

Zajednički evropski okvir za jezike (CEFR) ima tri široke podele koje zatim mogu biti razdvojene na šest nivoa. Svaki nivo se u procesu pohađanja nastave deli na dva kursa (A1: A1.1+A1.2, A2:A2.1+A2.2, B1: B1.1+B1.2,…)

Opis nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike:

CEFR LEVEL: C2 (UPPER ADVANCED)
Jezička primena:
Samostalni kandidat-Može bez napora razumeti sve što pročita ili čuje. Može sažeti informacije iz različitih usmenih i pismenih izvora obrazlažući i objašnjavajući ih suvislo. Može se spontano, veoma tečno i tačno izražavati i kod kompleksnijih pitanja upotrebiti finije nijanse izražavanja.

CEFR LEVEL C1 (ADVANCED)
Samostalni kandidat-Može razumeti širok spektar zahtevnih i dužih tekstova i shvatiti implicitna značenja. Može se izražavati izražajno i tečno, bez potrebe da često traži reči. Može uspešno i fleksibilno koristiti jezik u društvene, poslovne i obrazovane svrhe. Može se jasno, struktuirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima primenjujući različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

CEFR LEVEL B2 (UPPER-INTERMEDIATE)
Napredni kandidat-Može razumeti kompleksne tekstove vezane kako za konkretne tako i za apstraktne pojmove, uključujući tehničke izraze (stručne diskusije) iz svoje stručne oblasti. Može se tečno i spontano sporazumevati s izvornim govornicima bez napora za obe strane. Može se u širokom tematskom spektru jasno i opširno izražavati, zastupajući mišljenje na datu temu i navesti prednosti i mane.

CEFR LEVEL B1 (INTERMEDIATE)
Napredni kandidat-Može razumeti glavne tačke razgovora kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnim aktivnostima, itd. Može savladati najveći broj situacija sa kojima se susreće na putovanjima u zemlje u kojima se dati jezik govori. Može se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Može izveštavati o iskustvima i rezultatima, opisati snove, nade i ciljeve i dati obrazloženja o planovima i mišljenjima.

CEFR LEVEL A2 (PRE-INTERMEDIATE)
Kandidat početnik-Može razumeti rečenice i uobičajene izraze, koji su povezani s oblastima od konkretnog značenja (npr. informacije o sebi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina). Može se sporazumeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Uz pomoć jednostavnih sredstava može opisati vlastito poreklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi s neposrednim potrebama.

CEFR LEVEL A1 (ELEMENTARY)
Kandidat početnik-Može razumeti i primeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje imaju za cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postaviti pitanja o njima – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i kakve stvari imaju- i odgovoriti na pitanja te vrste. U stanju je sporazumeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu.

Phone: 021/47 22 704
21000 Novi Sad, Srbija
Železnička 17
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image